ลดแล้วน้ำท่วมกาฬสินธุ์คลี่คลาย

ลดแล้วน้ำท่วมกาฬสินธุ์คลี่คลาย

น้ำท่วมกาฬสินธุ์คลี่คลาย ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์นำกำลังทุกภาค