ขอนแก่นปิดโรงแรม ไม่ปิดเมือง

ขอนแก่นปิดโรงแรม ไม่ปิดเมือง

ด่วน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น​ สั่งปิดโร