“อีสาน” แห่ขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์รับนโยบายเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในจั […]