อีสานโพลเผยผลสำรวจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น’ 64

อีสานโพลเผยผลสำรวจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนนครขอนแก่น ระบุ

‘ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพพันธุ์’ โชว์ผลงานเพียบ มั่นใจนั่งนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นต่อ

‘ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพพันธุ์’ โชว์ผลงานเพียบ ม