การจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

การจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจั

มข.ร่วม วช. สร้าง 9 อำเภอต้นแบบปราบพยาธิใบไม้ตับและมะเร็จท่อน้ำดีในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

มข.ร่วม วช. สร้าง 9 อำเภอต้นแบบปราบพยาธิใบไม้ตับและมะเร็จท่อน้ำดีในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือสำงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกล