เพื่อน (ปลอม)….แก๊งตีเนียนคอลเซ็นเตอร์

เพื่อน (ปลอม)….แก๊งตีเนียนคอลเซ็นเตอร์

นายทัศนัย  ธรรมวงษา Tasanait@bot.or.th เจ้าหน้าที่งานบร

แฮกเกอร์ แฮกไลน์ปลัดจังหวัดขอนแก่น ทักข้อความยืมเงินจากเพื่อนในไลน์ โดนกันทั่วหน้า

แฮกเกอร์ แฮกไลน์ปลัดจังหวัดขอนแก่น ทักข้อความยืมเงินจากเพื่อนในไลน์ โดนกันทั่วหน้า

แก๊งแฮกเกอร์เหิมหนัก แฮกไลน์ส่วนตัวปลัดจังหวัดขอนแก่น ท