ทวงคืนพื้นที่สาธารณะ!!‘ทางหลวง’ชุมแพ เตรียมใช้ยาแรง รถเข็น และหาบเร่-แผงลอย ริมถนน

ทวงคืนพื้นที่สาธารณะ!!‘ทางหลวง’ชุมแพ เตรียมใช้ยาแรง รถเข็น และหาบเร่-แผงลอย ริมถนน

ทางหลวง ชุมแพ จ. ขอนแก่น เตรียมใช้ยาแรง ทวงคืนพื้นที่สา

เตือนแล้วนะ!!‘ทางหลวงชุมแพ’ตั้ง Spot Checkจับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

เตือนแล้วนะ!!‘ทางหลวงชุมแพ’ตั้ง Spot Checkจับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

#เตือนแล้วเด้อ ทางหลวงชุมแพ ตั้ง Spot Check  ทางหลวงหมา