ขอนแก่นย้ายแทรมน้อยเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงก่อนวิ่งจริง

ขอนแก่นย้ายแทรมน้อยเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงก่อนวิ่งจริง

ขอนแก่นย้ายแทรมน้อยจากบริเวณหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

บ่ได้ฝันอีหลีเด้อ!! ขอนแก่นเปิดแบบรถไฟฟ้ารางเบา ทดลองวิ่งรอบบึงแก่นนคร 11 สถานี (รอบบึงแก่นนคร 10 สถานี เชื่อมวัดศรีนวล 1 สถานี) หวังเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

บ่ได้ฝันอีหลีเด้อ!! ขอนแก่นเปิดแบบรถไฟฟ้ารางเบา ทดลองวิ่งรอบบึงแก่นนคร 11 สถานี (รอบบึงแก่นนคร 10 สถานี เชื่อมวัดศรีนวล 1 สถานี) หวังเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

15 ธันวาคม 2563 นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา

ทุ่ม65ล้านทดลองวิ่ง”แทรมน้อย”รอบมทร.อีสาน ขอนแก่น

ทุ่ม65ล้านทดลองวิ่ง”แทรมน้อย”รอบมทร.อีสาน ขอนแก่น

มทร. อีสานขอนแก่นเผยปลายปีนี้ทดลองวิ่งแทรมน้อยรอบมหาวิท