ชัยภูมิ 20 วันอันตราย

ชัยภูมิ 20 วันอันตราย

ช็อค เขื่อนลำปะทาว เหลือน้ำผลิตประปาได้เพียง 20 วัน ชัย