ปปง.ยึดทรัพย์ ‘เอกราช ช่างเหลา’

ปปง.ยึดทรัพย์ ‘เอกราช ช่างเหลา’

รายงานว่า คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามก

ไม้ขีดก้านแรกส่งให้รัฐจัดการทุจริตยักยอกฟอกเงิน  จุดติดแล้ว “ไฟลุกท่วมสหกรณ์ครูทั่วประเทศ”(16)

ไม้ขีดก้านแรกส่งให้รัฐจัดการทุจริตยักยอกฟอกเงิน จุดติดแล้ว “ไฟลุกท่วมสหกรณ์ครูทั่วประเทศ”(16)

เอกสารทิพย์พยานวัตถุ ชิ้นดี ไม่เกิดด้วยแสงสว่าง ในตัวมั