ชมรมสหกรณ์มอบหลักฐานเชือด ‘เอกราช ช่างเหลา’ เพิ่ม

ชมรมสมาชิกสหกรณ์ครูขอนแก่น ยกขบวนนำหลักฐานมอบ พล.ต.อ.เส

ไม้ขีดก้านแรกส่งให้รัฐจัดการทุจริตยักยอกฟอกเงิน จุดติดแล้ว “ไฟลุกท่วมสหกรณ์ครูทั่วประเทศ”(15)

ประวัติศาสตร์ครูหน้านี้พวกเขาจะร่วมแก้ไข “บรรทัดฐ