โคราชปลื้ม!!ผ่านการรับรองเป็น‘ไมซ์ซิตี้’แห่งใหม่ประเทศไทย

โคราชปลื้ม!!ผ่านการรับรองเป็น‘ไมซ์ซิตี้’แห่งใหม่ประเทศไทย

‘ทีเส็บ’ประกาศเพิ่มไมซ์ซิตี้อีก 2 แห่ง คือ

โคราชพร้อมเป็นเมืองไมซ์ (MICE) ลำดับที่ 6 ของประเทศ

โคราชพร้อมเป็นเมืองไมซ์ (MICE) ลำดับที่ 6 ของประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 19 ก.ค. 63 คณะผู้ตรวจประเมิน “ไ