โควิดสอนคน ตอนที่ (5) สวรรค์อาหารโลก

โควิดสอนคน ตอนที่ (5) สวรรค์อาหารโลก

ประเทศรำ่รวยต้องซื้ออาหารยามวิกฤต บางประเทศเหยียบแย่งอา

“โควิดสอนคน” ตอนที่ 1 : ขาดทุนคือกำไร

“โควิดสอนคน” ตอนที่ 1 : ขาดทุนคือกำไร

. “สงครามโรคโควิด” กำลังขยายพื้นที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ย