โตโยต้าแก่นนคร สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม มอบห้องประชุมและอบรมอนุบาล แบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

 โตโยต้าแก่นนคร ร่วมกับพันธมิตร สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม มอบห้องประชุมและอบรม อนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ให้แก่โรงเรียนบ้านกอก เพื่อส่งเสริมพั […]