โรงแรมปัญจดาราโคราชปิดศูนย์LOCAL QUARANTINE แล้ว

โรงแรมปัญจดาราโคราชปิดศูนย์LOCAL QUARANTINE แล้ว

ปรบมือให้โรงแรมผู้เสียสละแห่งแรก โรงแรมปัญจดาราโคราชปิด

พร้อมใช้!!สู้โควิด-19โรงแรม‘ปัญจดารา’โคราชสละเป็นรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อ

พร้อมใช้!!สู้โควิด-19โรงแรม‘ปัญจดารา’โคราชสละเป็นรพ.สนามรองรับผู้ติดเชื้อ

เวลา 14.00 น. วันที่ 23 มี.ค.63ที่โรงแรมปัญจดารา อำเภอเ