ขอนแก่นผู้ป่วยล้น!!โรงแรม โฆษะ  เปิด’Hospitel’ รับผู้ป่วยโควิด ‘กลุ่มสีเขียว’ 60 เตียง

ขอนแก่นผู้ป่วยล้น!!โรงแรม โฆษะ เปิด’Hospitel’ รับผู้ป่วยโควิด ‘กลุ่มสีเขียว’ 60 เตียง

โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น  เปิด’Hospitel’ หลังจากท

โรงแรมโฆษะเปิดตลาด‘ปันสุข’ศูนย์รวมสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ

โรงแรมโฆษะเปิดตลาด‘ปันสุข’ศูนย์รวมสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพ

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม)