ขอนแก่นนำร่อง “ไบโออีโคโนมี” ดันตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด

สานพลังประชารัฐ ดัน 6 พื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เหมือนอีอีซี ไล่ตั้งแต่ ขอนแก่น นครสวรรค์ อุดรธานี กำแพงเพชร สมุทรสาครและนนทบุรี ปูทางให้ไบโออีโคโนม […]