สารคามเริ่มแล้ว!! ฉีดไฟเซอร์นักเรียน 12-18ปี ตั้งเป้าเดือนแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87

สารคามเริ่มแล้ว!! ฉีดไฟเซอร์นักเรียน 12-18ปี ตั้งเป้าเดือนแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 87

       มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนอายุ

ขอนแก่นสุดยอด!! บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดไฟเซอร์ ที่หน่วยบริการ รพ.สิรินธร อย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่นสุดยอด!! บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดไฟเซอร์ ที่หน่วยบริการ รพ.สิรินธร อย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่นสุดยอด!! บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดไฟเซอร์