ขอนแก่น RSVระบาดหนัก!!สสจ.เตือนผู้ปกครองงดพาเด็กไปที่พลุกพล่านล่าสุด!!ติดแล้ว500 ราย

ขอนแก่น RSVระบาดหนัก!!สสจ.เตือนผู้ปกครองงดพาเด็กไปที่พลุกพล่านล่าสุด!!ติดแล้ว500 ราย

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นห่วงเด็กเล็กติดเชื้อไวรัส RSV หล

พ่อแม่โปรดระวัง!!นายแพทย์สสจ.ขอนแก่น เผยด็กติดเชื้อไวรัส RSV แล้ว 400 ราย

พ่อแม่โปรดระวัง!!นายแพทย์สสจ.ขอนแก่น เผยด็กติดเชื้อไวรัส RSV แล้ว 400 ราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมว