ทนายฯ ชี้จุดเช็คบิลเงินสหกรณ์ครูหาย 400 ลบ. ทั้ง “แพ่ง-อาญา”

ทนายฯ ชี้จุดเช็คบิลเงินสหกรณ์ครูหาย 400 ลบ. ทั้ง “แพ่ง-อาญา”

นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว เครือข่ายทนายความเพื่อการปฎิรูป

 “ดร.วิศร์” เดินหน้าลุย !  ยื่นหนังสือ “ปรีดา บุญเพลิง”  เคลียร์เงินสหกรณ์ครูขก.หาย400 ล.

 “ดร.วิศร์” เดินหน้าลุย ! ยื่นหนังสือ “ปรีดา บุญเพลิง” เคลียร์เงินสหกรณ์ครูขก.หาย400 ล.

ดร.วิศร์ อัครสันติกุล ประธานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอน