AJD-อาลีบาบารุกตลาดอีสาน ตั้ง “โฆษะกรุ๊ป” ตัวแทนการขาย

บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์ (AJD) ในฐานะตัวแทนผู้ให้บริการ Alibaba ในประเทศไทย รุกตลาดภูมิภาคอีสาน แต่งตั้งโฆษะกรุ๊ป เป็นตัวแทนการขายและบริการสนับสนุนผู้ป […]