อบต.ยางน้อยเดินหน้าลุย ระบบจัดการสิ่งปฎิกูล มุ่งตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ลงพื้นที่ประชุมหารือการจัดการ

พร้อมจัดทั้งอำเภอ‘บ้านแฮด’เตรียมจัดงาน “มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมห

CASCAP เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการปั้น “บ้านแฮดโมเดล” ปราบพยาธิใบไม้ตับลดผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โดย โครงการประเทศไทยไร้พยาธิใ

MOU กรมการแพทย์แผนไทย ปั้นงานวิจัยครบวงจร

มข.CARI คณะเภสัชศาสตร์จับมือกรมการแพทย์แผนไทย ปั้นงานวิ

ศรีสมเด็จโมเดล เดินหน้าลุยติดปีกให้ อสม.สู้กับพยาธิใบไม้ตับ

คณะทำงานแก้ไขปัญหา OV CCA ศรีสมเด็จโมเดล เดินหน้าลุยติด

“สหัสขันธ์ุ” ขานรับปราบมะเร็งท่อน้ำดี

  สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ พชอ.สหัสขันธ์ จ.

ศูนย์วิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. จับมือ รพ.มโหสถ พัฒนาศูนย์รักษาฯแห่งแรก ใน สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำ

แพทย์ มข. ยกทีมผ่าตัด ลุย สปป.ลาว รักษามะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็

นักวิจัย มข. เร่งแปลงผลการศึกษา แก้ปัญหา “มะเร็งท่อน้ำดี” คนลุ่มน้ำโขง

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม Pre-Congress Sympos

CASCAP รุก “เมืองเลย” ปราบพยาธิใบไม้ตับ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่ว