ฟื้นสวนไหสวนคูนบึงแก่นนคร สู่ Creative Space

          วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าร่ว […]