‘smart ชุมแพ’ คืบ80%!!โชว์เก๋านวัตกรรม 7 สมาร์ทพร้อมสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’เต็มรูปแบบ

#เริ่ดมากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ Sm

ขอนแก่นนำลิ่ว!!อำเภอชุมแพ ขก.เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อน ‘โคร