มทร.อีสาน หนุน โครงการ SMART ชุมแพ และพร้อมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท

อ.ชุมแพ ขับเคลื่อน Smart Chumphae สอดรับ Smart City ยกระดับการให้บริการประชาชน

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อน Smart Chumphae สอดรับขอนแก

‘smart ชุมแพ’ คืบ80%!!โชว์เก๋านวัตกรรม 7 สมาร์ทพร้อมสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’เต็มรูปแบบ

#เริ่ดมากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ Sm

ขอนแก่นนำลิ่ว!!อำเภอชุมแพ ขก.เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อน ‘โคร