มทร.อีสาน หนุน โครงการ SMART ชุมแพ และพร้อมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม

มทร.อีสาน หนุน โครงการ SMART ชุมแพ และพร้อมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท

อ.ชุมแพ ขับเคลื่อน Smart Chumphae สอดรับ Smart City ยกระดับการให้บริการประชาชน

อ.ชุมแพ ขับเคลื่อน Smart Chumphae สอดรับ Smart City ยกระดับการให้บริการประชาชน

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อน Smart Chumphae สอดรับขอนแก

‘smart ชุมแพ’ คืบ80%!!โชว์เก๋านวัตกรรม 7 สมาร์ทพร้อมสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’เต็มรูปแบบ

‘smart ชุมแพ’ คืบ80%!!โชว์เก๋านวัตกรรม 7 สมาร์ทพร้อมสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’เต็มรูปแบบ

#เริ่ดมากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ Sm

ขอนแก่นนำลิ่ว!!อำเภอชุมแพ ขก.เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’

ขอนแก่นนำลิ่ว!!อำเภอชุมแพ ขก.เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดินหน้าขับเคลื่อน ‘โคร