บทบาท Science Park กับการพัฒนา Smart City

หนังสือพิมพ์อีสานบีชได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับ ดร.อภิรชั

ช.ทวี ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย PP หวังเพิ่มสภาพคล่องและรองรับขยายงาน

          ช.ทวี ออกหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ Macquarie Bank L

Smart City เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น และภาคอีสาน

โดย…สุทธิพงษ์ แก้วอามาตย์      วงเสวนาสมาร์ทซิติ้