ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ปาฐกถาเรื่อง Startup Thailand & Digital Thailand กับการสร้างโอกาสในภูมิภาคอีสาน”

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Startup Thailand & Digital Thailand กับการสร้างโอกาสใน […]