ขอนแก่นคักอีหลี!!ชู”Night Bike Tour ปั่น เปิด เมือง” ตะลอนเบิ่ง แสงซิ่ง อินสะตอเลซั่น” 9 จุด ย่านศรีจันทร์

ขอนแก่นคักอีหลี!!ชู”Night Bike Tour ปั่น เปิด เมือง” ตะลอนเบิ่ง แสงซิ่ง อินสะตอเลซั่น” 9 จุด ย่านศรีจันทร์

จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “Night Bike Tour ปั่น เปิด เ

‘TCDCขอนแก่น’แหล่งความคิดสร้างสรรค์-นวัตกรรมแห่งใหม่ของภาคอีสาน

‘TCDCขอนแก่น’แหล่งความคิดสร้างสรรค์-นวัตกรรมแห่งใหม่ของภาคอีสาน

TCDC ขอนแก่น   ศูนย์กลางการออกแบบและวัสดุของภาคอีสานและ