สัมผัส TEDx BuengKaennakorn  ครั้งแรกในภูมิภาค

 “TEDx BuengKaennakorn เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกนำมาต่อยอดทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่น […]