ประชุมวิชาการแก้ปัญาโรคพยาธิใบไม้ตับฯ

ประชุมวิชาการแก้ปัญาโรคพยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ว

“มข.-วช.” มอบชุดคัดกรอง “พยาธิใบไม้ตับ” ชนิดตรวจเร็วให้กรมควบคุมโรค

“มข.-วช.” มอบชุดคัดกรอง “พยาธิใบไม้ตับ” ชนิดตรวจเร็วให้กรมควบคุมโรค

มข. จับมือ วช. มอบชุดตรวจคัดกรอง “พยาธิใบไม้ตับ&#

CARI ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT)

CARI ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT)

CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้ว

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านบริการภาครัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านบริการภาครัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิท

การจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

การจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.ขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจั

เริ่ดมาก!!’ร้อยแก่นสารสินธุ์’สู้พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

เริ่ดมาก!!’ร้อยแก่นสารสินธุ์’สู้พยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. เข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร

เริ่ดที่สุด!!เดินหน้าปั้น ‘หนองเรือโมเดล’อำเภอต้นแบบแก้พยาธิใบไม้ตับฯ

เริ่ดที่สุด!!เดินหน้าปั้น ‘หนองเรือโมเดล’อำเภอต้นแบบแก้พยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประชุมหาร

เลอเลิศ!!มข.จับมือ 4 โรงพยาบาลตั้งหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

เลอเลิศ!!มข.จับมือ 4 โรงพยาบาลตั้งหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น จับมือ 4 โรงพยาบาล

เยี่ยมสุดๆ!!ปั้น ‘เมืองขอนแก่นโมเดล’ต้นแบบกำจัดพยาธิใบไม้ตับฯ

เยี่ยมสุดๆ!!ปั้น ‘เมืองขอนแก่นโมเดล’ต้นแบบกำจัดพยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าหารือนายอำเภอเมืองขอนแก่น