มุกดาหารรอบ 3 รุกผนึก “สะหวัน-เซโน” เชื่อมจีน

“มุกดาหาร” หนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาลวางเป้าหมายเป็นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) แต่ในการเปิดประมูล 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่สามารถหาเอกชนมาลงทุนได้ โดยครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นซองประมูล และครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ยื่นซองเข้าหลักเกณฑ์ของภาครัฐ ดังนั้น จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ประกอบด้วย จ.สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร หรือเรียกว่า “กลุ่มสนุก” ให้จัดงาน “3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 ประเทศเชื่อมตลาดการค้าโลก” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและส่งเสริมให้มีการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวมากขึ้น ก่อนการเปิดประมูล SEZ รอบที่ 3

เล็งเปิด SEZ รอบ 3 ปลายปี

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวกับว่า ขณะนี้ทางกรมธนารักษ์ในฐานะเจ้าของพื้นที่กำลังอยู่ในช่วงประมวลรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ก่อนการเปิดยื่นซองประมูลครั้งที่ 3 เพราะหากเปิดประมูลไป แต่ไม่มีผู้ยื่นซองน่าจะส่งผลกระทบ และหลังจากจัดรับฟังความคิดเห็น และนำไปประมวลความคิดเห็นจากภาคเอกชนแล้ว จะเปิดการยื่นซองประมูลครั้งที่ 3 ภายในปีนี้

งานสัมมนาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีจากนักลงทุนต่างชาติ เพราะจะทำการปรับแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีวงรอบการเชื่อมโยงไปถึง “เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน” ในเขตสะหวันนะเขต สปป.ลาว สำหรับประเทศไทยเชื่อมโยงไปจนถึงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงทางการค้าอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ยกระดับอย่างชัดเจน เช่น การส่งสินค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จาก EEC ไปยังสะหวัน-เซโน จากนั้นส่งกลับมาเพื่อส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น งานนี้เป็นการแสดงศักยภาพของ จ.มุกดาหาร และ จ.นครพนมซึ่งอยู่ติดกัน ว่าสามารถเชื่อมโยงกับประเทศข้างเคียงทั้ง สปป.ลาว และเวียดนามได้

ปัจจุบัน จ.มุกดาหารมีมาตรการสนับสนุน SEZ ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน โดยพยายามเร่งรัดระบบขนส่งผ่านทางถนน รถไฟ รวมถึงศึกษาการจัดทำสนามบินมุกดาหาร ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้อนุมัติงบประมาณ 6 ล้านบาทให้แล้ว คาดว่ากลางปี 2562 จะแล้วเสร็จ ส่วนถนนจากอุบลราชธานี-มุกดาหารได้ขยายช่องจราจรเป็น 4-6 เลนเรียบร้อยแล้ว มีเพียงเส้นทางจากมุกดาหารเข้า อ.ธาตุพนมอีก 30 กิโลเมตรที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง หากแล้วเสร็จทั้งหมดจะทำให้ถนนจากอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ไปถึงนครพนม เป็นถนนเส้นใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 ส่วนถนนกาฬสินธุ์ เชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) อยู่ระหว่างรอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2562 ขณะที่ระบบรางประกาศลงทุนแล้ว จะเริ่มต้นปี 2562 ตามแผนคาดว่าแล้วเสร็จปี 2566

ทั้งนี้ จุดที่จะทำให้ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 ประเทศเชื่อมการค้ากันได้อย่างสมบูรณ์ ต้องอาศัย SEZ สะหวัน-เซโนเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เพราะมีความก้าวหน้ามากที่สุด โดย SEZ มุกดาหารเน้นไปด้านโลจิสติกส์และภาคบริการ ซึ่งจะทำให้มุกดาหารกลายเป็นจุดเชื่อมต่อในลักษณะฮับกระจายสินค้า เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงสินค้าไปสู่จีน เวียดนาม และการขนส่งทางทะเลผ่านทางแหลมฉบังได้

“ศักยภาพของมุกดาหารปัจจุบัน ประกอบด้วย การมีรถขนส่งสินค้าในจังหวัดเกือบ 10,000 คัน มีสถาบันอาชีวะ 8-9 แห่งสนับสนุนด้านแรงงานมีฝีมือ รวมไปถึงการจัดเตรียมภาคบริการสำหรับรองรับการท่องเที่ยว และการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของนักธุรกิจจากสะหวัน-เซโนอีกด้วย ดังนั้นในการทำเขต SEZ มุกดาหารและสะหวัน-เซโนต้องทำแบบคู่ขนานเป็นเนื้อเดียวกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ยิ่งระบบผ่านแดนของมุกดาหารทันสมัยขึ้นเท่าใด ยิ่งทำให้การเชื่อมเขตเศรษฐกิจเจริญขึ้นเท่านั้น” นายไพฑูรย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายในงานมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า โดยเชิญผู้ประกอบการมาแสดงสินค้า เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาด ลงทุน ได้แก่ กลุ่มข้าวฮางงอกหนองบัวสร้าง, ร้านคนคราม จ.มุกดาหาร, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวง, กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด GI และลิ้นจี่ GI จ.นครพนม, กลุ่มครามมิ่งมุกบ้านนายาง, กลุ่มทอผ้าฝ้ายดงมะแหน่ง จ.มุกดาหาร รวมถึงการออกบูทของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ขอบคุณเนื้อหาจาก ประชาชาติธุรกิจ

 

 

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

โคราชแชมป์อีสานยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลปี’ 61 สูงสุดในภูมิภาค... กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลปี 2561 (ม.ค-ธ.ค.) มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศรวม 3,093,791 คัน แบ่งเป็นประเภท...
เปิดแถลงการณ์ภาคีองค์กรชุมชนอีสาน ค้าน พ.ร.บ ข้าว ระบุ อย่าฆ่าชาวนาทั้งเป็น...             วันที่ 18 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนภาคอีสาน ได้จัดงานแถลงข่าวถึงการคัดค้าน พ.ร.บ. ข้าว...
ขอนแก่นคุณภาพอากาศแย่ต่อเนื่องกระทบสุขภาพ เตรียมทำฝนหลวงลดฝุ่น... คุณภาพอากาศขอนแก่นแย่ต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่น ด้าน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมทำฝนหลวงลดปัญหาฝุ่น 10-15 ก.พ. 62  นายสุรสีห...
สาธุชนนับแสนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ส่งหลวงพ่อคูณสู่นิพพาน... สาธุชนจากทั่วทุกสารทิศนับแสนคนเดินทางร่วมพิธีถวายเพลิงศพครูใหญ่ เริ่มพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ช่วงเย็นและพิธีถวายเพลิงในเวลา 22.15 น. ส่งหลวงพ่อคู...