ชิงอธิการฯมข.ยกแรก“อภิรัฐ”เฉือนคู่แข่ง

ผลหยั่งเสียง 35 ส่วนงาน ชิงอธิการมข. “ยกแรก” ผู้เสนอตัว 3 คน จาก 5 คน ความนิยมห่างกันเพียง 1 คะแนน “ศ.ดร.อภิรัฐ” 20 ส่วนงาน “รศ.ดร.กุลธิดา” 19 ส่วนงาน “ศ.ดร.ศุภชัย” 18 ส่วนงาน  “รศ.นพ.ชาญชัย” 10 ส่วนงาน เผยขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการสรรหาฯทาบทาม และภายใน 4 ตุลาคม จะได้เสนอชื่อบุคคลไม่เกิน 3 คน ให้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยฯเพื่อฟันธงสุดท้าย

รายงานข่าวแจ้งว่า การลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ประจำปี 2562 – 2566 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา จากคณะและส่วนงานที่มีสิทธ์เสนอชื่อตามข้อประกาศว่าด้วยการสรรหาอธิการดีฯ จำนวน 35 ส่วนงาน

ทั้งนี้แม้จะไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่รายงานข่าวระบุว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  20 ส่วนงาน รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 19 ส่วนงาน

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี (ทีมบริหารปัจจุบัน) 18 ส่วนงาน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ 10 ส่วนงาน และศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานมูลนิธิตะวันฉาย 1 ส่วนงาน โดยวันที่ 7 กันยายน คณะกรรมการสรรหาฯจะสรุปผลและพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและออกหนังสือทาบทามบุคคลเข้าสู่กระบวนการ

ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงเพื่อเสนอชื่อครั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ  อันดับ 1 ถึงอันดับ 3 ห่างกันเพียง 1 ส่วนงาน ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่ง ว่า รศ.ดร.กุลธิดา ที่ถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่ง ได้มาเป็นอันดับสอง โดยศ.ดร.อภิรัฐ สามารถเบียดแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ ส่วนศ.ดร.ศุภชัยนั้น แม้จะตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการช้า แต่คะแนนที่ได้มานั้นถือว่าสูงเกินคาด คือได้ถึง 18 ส่วนงาน แสดงให้เห็นถึงกระแสความต้องการได้คนรุ่นใหม่ของบุคลากร

ทั้งนี้ผลดังกล่าว สามารถมองได้ว่าคะแนนของ รศ.ดร.กุลธิดา ถูกทอนออกไปให้ศ.ดร.ศุภชัย จำนวนหนึ่งเพราะทั้งสองคนถือว่า มีผู้สนับสนุนเป็นกลุ่มเดียวกัน ขณะที่ผลคะแนนของศ.อภิรัฐ ที่ได้เป็นอันดับหนึ่งนั้น เพราะเขาได้มีการเตรียมการและเดินพบปะกับบุคลากรทุกส่วนล่วงหน้ากว่า 2 เดือน และด้วยแนวนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจึงได้รับการตอบรับจากบุคลากรส่วนใหญ่

 สำหรับขั้นตอนต่อไปผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องแจ้งความจำนง ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหา เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งหนังสือตอบรับด้วยตนเองหรือส่งอีเมล [email protected] ภายในเวลา 16.00 น. วันที่ 11 กันยายน

จากนั้นวันที่ 12 กันยายน เวลา 13.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้เชิญผู้เข้าสู่กระบวนการมารับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการจัดทำเอกสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาแก่ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯและผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯต้องส่งเอกสารจำนวน 15 ชุดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 21 กันยายน เวลา 16.00 น.

จากนั้นวันที่ 24 กันยายน – 2 ตุลาคม คณะกรรมการสรรหาฯจะทำการศึกษาเอกสารผู้ตอบรับและในวันที่ 3 ตุลาคม คณะกรรมการสรรหาฯจะจัดประชุม เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการ การสัมภาษณ์  ผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี

วันที่ 4 ตุลาคม คณะกรรมการสรรหาฯ จะสัมภาษณ์และพิจารณาชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีไม่เกิน 3 รายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เรียงลำดับพยัญชนะ พร้อมแจ้งผู้มีรายชื่อดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้กำหนดวัน (ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนดวัน) ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณารายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนที่ 11

รายงานข่าวแจ้งว่า การลงคะแนนเพื่อเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นอธิการบดีของมข. ในขั้นตอนต่อไปนั้น จะไม่ได้ยึดผลคะแนนการหยั่งเสียงเสนอชื่อเบื้องต้น เพราะอำนาจในการตัดสินใจจะเป็นของคณะกรรมการสรรหาฯในการทาบทามบุคคลไม่เกิน 3 คนส่งให้สภามหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ชี้ขาด

                                                                “””””””””””””””””””””

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

การรถไฟฯ จ่อผุด “โรงแรม-สวนสนุก” รอบสถานีขอนแก่น ขอนแก่นเนื้อหอมไม่หยุดการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุ่ม 5-8 พันล้านบาท พลิกที่ดินรอบสถานีรถไฟขอนแก่น ผุด โรงแรม สวนสนุก ระบุ 2-3 เดือนแบบก่อสร้างเสร็จ เตรียม...
อีสานปลดล็อค “กัญชา” พืชสมุนไพร          หมอยาแจงติดหล่มข้อมมูลฝรั่งออกกฎหมายผลักกัญชาเข้าพืชเสพติดให้โทษ เงื่อนไขสำคัญแช่แข็ง การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ เร่งปลดล็อคพัฒนาข้อมูลสื่อสารส...
ว้าว !สร้างรายได้พันล้าน/ปี สภาหัตกรรมโลกตั้งขอนแก่นนครผ้ามัดหมี่...         ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.จากสภาหัตถกรรมโลก รับรอง ขอนแก่นเป็น“มหานครแห่งผ้ามัดหมี่โลก” ด้านประธานหอการค้าขอนแก่นผลักดันเป็นโชว์...
2คีย์แมนเปิดแผนLRT       2 คีย์แมนคนสำคัญ สัมภาษณ์พิเศษกับ “อีสานบิซ” 2 คีย์แมนคนสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบาหรือ LRT ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์พิเศษก...