เทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

วันนพฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาชุมชนโนนชัย 3 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนโนนชัย 3 พร้อมด้วยนางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุชุมชนโนนชัย 3 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น โดยทางชุมชนโนนชัย 3 ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และชมรมผู้สูงอายุชุมชนโนนชัย 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จำนวน 25 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสภาวะทางกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้น รวมทั้งให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนมีคุณค่าต่อสังคม และเป็นที่พึงของลูกหลานได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุภายในระยะเวลา 1 เดือน ให้มีการอบรมจำนวน 4 ครั้ง

เรียบเรียงจาก เทศบาลนครขอนแก่น

Facebook Comments