ประธานสภาอุตฯขอนแก่นแย้มโซน อ.น้ำพองเหลือที่ดินตั้งโรงงาน 4-5 พันไร่

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยกับ “อีสานบิซ” ว่า ปัจจุบันราคาที่ดินในเขตเมืองที่ขยับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการจัดทำผังเมืองใหม่ในโซนตะวันออกของตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้สำหรับทำการเกษตร ทำให้ไม่เอื้อต่อการลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มในขณะนี้

ทว่าพื้นที่สีม่วงหรือพื้นที่จัดสรรสำหรับการทำอุตสาหกรรมหนักบริเวณทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ยังเป็นพื้นที่ว่างที่ไม่มีการลงทุน มีขนาดประมาณ 4,000-5,000 ไร่ เป็นที่ของเอกชน และนิคมสร้างตนเอง ยังสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ รวมถึงอยู่ในบริเวณใกล้กับโซนอุตสาหกรรมเดิมอย่างน้ำพอง ทำให้มีสภาพน้ำสมบูรณ์ ตลอดจนอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าขนาด 700 เมกะวัตต์ ทำให้มีศักยภาพในการลงทุน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ จะมีโซนชุมแพ ซึ่งยังจัดหาแรงงานมาป้อนสู่อุตสาหกรรมได้

Facebook Comments