วาระแห่งชาติลดมะเร็งท่อน้ำดี ณ ลำปลายมาศ สัญจรครั้งที่ 78

โครงการ CASCAP สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และเครือข่าย จัดมหกรรม ” วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ ๗๘ ” เพื่อรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไปจากสังคมไทย และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งครั้งนับเป็นอีกครั้ง ที่ โครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อการรณรงค์การแก้ไขปัญห่โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ลักษณะเช่นนี้ในจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้ว ในครั้งที่ ๒๐ อำเภอคูเมือง เมื่อวันที่ ๓ เมษยน ๒๕๕๘ และอีกครั้ง ครั้งที่ ๒๓ อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ ๘ พฤศภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผ่านมาแล้ว ๔ ปีมาแล้วซึ่งมีได้รับความสนใจ ซึ่งประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการรณรงค์สร้างควมตระหนักรู้ และการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ ซึ่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ละ ๕๐๐ ราย และ มีเครือข่ายสำคัญคือโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นเครือข่ายสำคํญในการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง ในการตรวจพยาธิใบไม้ตับและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง มะเร็งท่อน้ำดี ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ระบบคอมพิวเตอร์ Isan Cohort ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็ยอย่างมาก

และครั้งนี้ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ประสบปัญหา และพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในอัตราที่สูงและหนาแน่ อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้สูง และกว่าครึ่งที่เสียชีวิเป็นประชากรในวัยทำงานพบในประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทำให้ปีหนึ่งๆ ประเทศต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ และรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรไปอย่างมากในการจัดการกับปัญหานี้ ดังนั้นเพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนเป็นประเทศไทย ๔.๐ จึงไม่อาจมองข้ามปัญหาสุขภาพนี้ไปได้

ดังนั้น โครงการ CASCAP สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และเครือข่าย จัดมหกรรม ” วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ ๗๘ “โดยกิจกรรมในวันงาน มีการบรรยายให้ความรู้ “ปลอดมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อชีวีมีสุข” โดย ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแสดงจาก กลุ่มจิตอาสาจาก นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา กลุ่มจิตอาสา อสม ชุมชน และศิลปินจิตอาสามาร่วมสร้างความบันเทิงและร่วมรณรงค์ ขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงพิษภัยของโรคมะเร็งท่อน้ำดี และกำจัดพยาธิใบไม้ตับ มีบูทนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

นอกจากนี้ยังได้บูทเชิญชวนบริจาคและจำหน่ายเสื้อและของที่ระลึก จากมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี , บูทสินค้าพื้นเมือง ออกร้านของชุมชนใน อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดบุรีรัมย์ และที่สำคัญ มีตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ ระบบคอมพิวเตอร์ Isan Cohort

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบกว่าหนึ่งล้านคน ทั่วประเทศไทย และมีการตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ทันสมัย รวดเร็วแม่นยำ พร้อมทั้งยังมีระบบการติดตาม กลุ่มเสี่ยง ให้แก่พน้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอบริเวณใกล้เคียง ของจังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย..

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

โคราชแชมป์อีสานยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลปี’ 61 สูงสุดในภูมิภาค... กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลปี 2561 (ม.ค-ธ.ค.) มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศรวม 3,093,791 คัน แบ่งเป็นประเภท...
เปิดแถลงการณ์ภาคีองค์กรชุมชนอีสาน ค้าน พ.ร.บ ข้าว ระบุ อย่าฆ่าชาวนาทั้งเป็น...             วันที่ 18 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนภาคอีสาน ได้จัดงานแถลงข่าวถึงการคัดค้าน พ.ร.บ. ข้าว...
ขอนแก่นคุณภาพอากาศแย่ต่อเนื่องกระทบสุขภาพ เตรียมทำฝนหลวงลดฝุ่น... คุณภาพอากาศขอนแก่นแย่ต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่น ด้าน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมทำฝนหลวงลดปัญหาฝุ่น 10-15 ก.พ. 62  นายสุรสีห...
สาธุชนนับแสนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ส่งหลวงพ่อคูณสู่นิพพาน... สาธุชนจากทั่วทุกสารทิศนับแสนคนเดินทางร่วมพิธีถวายเพลิงศพครูใหญ่ เริ่มพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ช่วงเย็นและพิธีถวายเพลิงในเวลา 22.15 น. ส่งหลวงพ่อคู...