เมื่อไหร่รัฐจะเรียกร้องความเสียหาย ให้เกษตรกรที่ได้รับผลจากสารเคมีทางการเกษตร

วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม  2561 ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภคภาคอีสานร่วมกับศูนย์ทนายความเพื่อผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หารือกับเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานและนักวิชาการเพื่อขอความคิดเห็นในประเด็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรแล้วได้รับผลกระทบ เช่นป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า ก่อนหน้านี้ทางองค์กรผู้บริโภคและทนายความได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อไปสัมภาษณ์เกษตรกรทีได้รับผลกระทบจาการใช้สารเคมี  การหารือขอความเห็นในครั้งนี้เป็นการขอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร เช่น เครือข่ายเกษตร  นักวิชาการและทนายความเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดก่อนที่จะยื่นฟ้องศาลต่อไป

ทางด้านนักวิชาการ (ไม่ประสงค์ออกนาม เนื่องจากจะเป็นพยาน) ให้ความเห็นว่า สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้กันมี 3 ประเภท คือ

1.พาราควอต ใช้ฆ่าหญ้าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต้องไปสัมผัส  ไม่สะสมในร่างกาย  50 ประเทศทั่วโลกมีการยกเลิกการใช้ในประเทศแล้ว ,

2. คอไพรีฟอส เป็นยาฆ่าแมลง ,

3. ไกลโฟเสต เป็นยาฆ่าหญ้า เช่นราวอัพ มีการสะสมในร่างกายตรวจพบได้ที่เส้นผม ทำลายภูมิคุ้มกันของคน ทำให้เมตาบอลิซึมเสียหาย  ส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน

เห็นว่าการฟ้องบริษัทสารเคมีมีประโยชน์ต่อสังคม เป็นการสร้างความตื่นตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องและการสร้างความตระหนักในความยุติธรรม มีการทำงานทางวิชาการมากขึ้น ในปัจจุบันก็ยังมีงานวิชาการมากมายที่ระบุว่าสารเคมีทางการเกษตรเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในต่างประเทศมีการฟ้องบริษัทสารเคมีที่ทำให้เกษตรกรเจ็บป่วยได้รับการชดเชยเป็นจำนวนเงิน 9,000  ล้านบาท เครือข่ายหนึ่งที่ต้องเราต้องทำงานด้วยคือเครือข่ายสื่อที่ช่วยในการกระจายข่าวเพราะการที่จะต่อสู้กับบริษัทสารเคมีต้องหลายๆส่วนช่วยกัน ไม่งั้นจะถูกเขาจัดการได้ทุกวิถีทางเพราะมีทั้งอำนาจเงินที่จะซื้อได้ทุกอย่าง

ทางเครือข่ายทนายความได้ให้ความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการเรียกร้องคามเสียหายให้กับเกษตรกร คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  ,พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  พ.ศ.2551 มีผู้ที่เกี่ยวข้องคือผู้นำเข้าและส่งออก  หรือกฎหมายอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้อง

ในช่วงนี้ทางเครือข่ายผู้บริโภค  เครือข่ายเกษตร ช่วยกันสื่อสารค้นหาเกษตรกรที่ได้รับผลกรทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร  หากท่านใดมีข้อมูลสามารถติดต่อมาที่สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น 083-599-9489 ได้  เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบกลไกการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้เกษตรกรและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยให้ก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ นี่คือบทสะท้อนความล้มเหลวของรัฐที่ทำหน้าที่ในการดูแลประชาชน  ปกป้องมิให้ประชาชนได้รับความเสียหาย  จึงเป็นภาระของประชาชนผู้บริโภคที่ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตน แทนที่รัฐจะออกมาปกป้องและเรียกร้องให้กับประชาชนดังนานาประเทศที่เขาก้าวหน้าแต่ประชาชนอย่างเราต้องไม่รอไม่หวัง ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อ “ลดอำนาจรัฐ  เพิ่มอำนาจประชาชน ”   ต้องขอขอบพระคุณทางคณบดี  คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เอื้อเฟื้อห้องประชุมในครั้งนี้และโอกาสข้างหน้าด้วย

เสียงจากผู้บริโภค:โดยปฎิวัติ เฉลิมชาติ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

องค์กรผู้บริโภคนำเสนอ ประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานรัฐในประเทศเพื่อนบ้าน...                 วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสถาบันฯ จัดหลักสูตรฝึกอบ...
แนวทางการกำกับดูแล การออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียง... วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.30 น. ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น 2 โรงแรม อวานีขอนแก่น สำนักงาน กสทช.ภาค ๒ ร่วมกับสำนักงาน กสทช.เขต ๒๑ ขอน...
มติชุมชน ไม่ให้ตั้งเสา ใกล้ชุมชน-โรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 19.30 น. ที่ศาลาชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านคำบอน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดตั้งเสา...
ขอนแก่นเสริมศักยภาพผู้บริโภค-หน่วยงานรัฐ เฝ้าระวังจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในระดับจังหวัด... เมื่อวันจันทร์ ที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ทางสมาคมผู้บริโภคจัง...