เรื่องจริงที่ต้องรู้…ทักษะทางการเงินของคนไทย

ผลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมครั้งล่าสุด ประเทศไทยได้ 11 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 46 เหรียญทองแดง เป็นเครื่องหมายการันตีทักษะด้านกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ทำให้กองเชียร์แบบเกาะขอบจออย่างเรา ๆ มีความสุขและขอชื่นชมกับทักษะความสามารถของนักกีฬาทุกคนด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านกีฬาหรือทักษะด้านอื่น ๆ หากเราต้องการความสำเร็จ ต้องหมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะ

เราได้เห็นทักษะด้านกีฬากันแล้ว คราวนี้มาดูทักษะทางการเงินของคนไทยกันบ้างค่ะ เมื่อปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจทักษะทางการเงินของคนไทยโดยใช้แนวทางการสำรวจขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD) ซึ่งการวัดทักษะทางการเงินจะวัด 3 ด้าน ด้วยกันคือ ด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้าน ทัศนคติทางการเงิน

ผลสำรวจโดยรวมปี 2559 พบว่า คนไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 61 ซึ่งยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ที่เข้าร่วมการประเมินผลทักษะทางการเงิน จำนวน 30 ประเทศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 62.9

สำหรับด้านที่คนไทยอ่อนมากที่สุดคือ ด้านความรู้ทางการเงินได้แก่ เรื่องภาวะเงินเฟ้อ การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น และการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุน ส่วนด้านพฤติกรรมทางการเงินที่คนไทยต้องปรับปรุง คือ ควรรู้จักจัดสรรเงินก่อนใช้จ่าย รู้จักเปรียบเทียบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ ในด้านทัศนคติที่คนไทยยังต้องปรับปรุงคือ การมีความสุขในการใช้จ่ายเงินมากกว่าการเก็บออมไว้เพื่ออนาคต ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงินต่ำส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาน้อย รายได้ครัวเรือนไม่สูง และกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพค่ะ

คราวนี้กลับมาที่อีสานบ้านเรากันบ้าง จากผลสำรวจปี 2559 พบว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่มีคะแนนทักษะทางการเงินต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ และเรื่องที่คนอีสานอ่อนมากที่สุดคือ ด้านความรู้ทางการเงิน ในเรื่อง ภาวะเงินเงินเฟ้อ การคำนวณดอกเบี้ย ทบต้น และการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุน เช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ หากจำแนกคะแนนเฉลี่ยของประชากรเป็นรายจังหวัดจะพบว่า ใน 20 จังหวัดของภาคอีสาน มีถึง 11 จังหวัดหรือมากกว่าครึ่งที่มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางการเงินต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศค่ะ (แผนที่ประกอบ จังหวัดที่ระบายสีแดงมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ)

ทักษะทางการเงินที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญ สำหรับการดำเนินชีวิต ช่วยให้เราสามารถวางแผนชีวิตทางการเงินทั้งด้านการออม การใช้จ่าย และการบริหารจัดการหนี้สินของตนได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับความรู้ทางการเงินของชาวอีสานบ้านเราให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในบทความครั้งต่อไป เรามาเติมเต็มและสร้างเสริมความรู้ทางการเงินผ่านหัวข้อ ภาวะเงินเฟ้อ การคำนวณอกเบี้ยทบต้น และการกระจายความเสี่ยงกันค่ะ  อย่าลืมติดตามนะคะ

———————————————————————————————————————————

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

คัมภีร์การเงิน:โดย นัยน์ภัค  มูลมา  ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน
ธปท. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดอกเด้ง..ภัยเงินกู้นอกระบบ          การกู้เงินนอกระบบ แม้ดอกเบี้ยจะโหด แต่ก็ได้เงินรวดเร็วทันใจ หลายคนเวลาขอกู้เงินสัญญากู้ก็ไม่ได้อ่าน ให้เซ็นชื่อในสัญญากู้เปล่าก็เซ็น ดอกเบี...
ความมั่งคั่ง..บันไดสู่อิสรภาพทางการเงิน                 ถ้าพูดถึงความมั่งคั่ง  บางคนก็ตีความว่าหมายถึง การมีบ้านหลังใหญ่  มีรถหรู มีสินทรัพย์มากมาย แต่ในความเป็นจริงการที่จะดูความมั่งคั่งขอ...
โปะหนี้บ้านอย่างไร ไม่สร้างปัญหาตามมา                      ก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้เคยนำเสนอ บทความเรื่อง“บ้าน” กับ “รถ” ซื้ออะไรก่อนดี ซึ่งได้ข้อสรุปว่า   ก่อนจะซื้อต้องถามตัวเองก่อนว่า อะ...
โอนเงินไปผิดบัญชี ทำอย่างไรดีนะ !! "หากพบว่ามียอดเงินโอนผิด ไม่ควรนำเงินไปใช้ เพราะอาจถูกแจ้งความดำเนินคดีได้ ให้รีบติดต่อธนาคาร และเซ็นยินยอมให้ธนาคารโอนกลับ" ปัจจุบันความนิยมชำระเง...