ทูตเยอรมัน เยือนมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นฟื้นเทคนิคไทย-เยอรมัน

       เอกอัครราชทูตเยอรมันเยือนมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมสนับสนุนเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการศึกษาฟื้นเทคนิคไทย-เยอรมัน

      นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนวิทยาเขตขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่านักเรียนเยอรมนี บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา วิทยาเขตขอนแก่น ที่ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แต่บุคคลทั่วไปนิยมเรียกว่า “เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น”

    ปัจจุบันเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ภายใต้ปณิธานว่า “เราจะพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล”  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่นได้มีพิธีเปิด “วิทยาลัยไทยไมสเตอร์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  Dr.Christine Falh Grosses ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันร่วมในพิธีเปิด

     โดยในปี 2518 เข้าร่วมเป็นวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในปี 2531

       จากสายสัมพันธ์ที่รัฐบาลไทย-รัฐบาลเยอรมนี มีมาช้านาน ทำให้นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี 2561 ได้ให้ความสนใจและเดินทางมาเยือนครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนในระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การศึกษา หรืออื่นๆ ทั้งนี้วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งมั่นแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ RMUTI THAI MEISTERSCHUL โดยมีการส่งคณาจารย์ไปศึกษาและดูงาน ในหลักสูตร ไมส์เตอร์ ที่ประเทศเยอรมนี มีการส่งนักศึกษาและคณาจารย์แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการศึกษาการประสานความร่วมมือกัน

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

โคราชแชมป์อีสานยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลปี’ 61 สูงสุดในภูมิภาค... กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลปี 2561 (ม.ค-ธ.ค.) มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศรวม 3,093,791 คัน แบ่งเป็นประเภท...
เปิดแถลงการณ์ภาคีองค์กรชุมชนอีสาน ค้าน พ.ร.บ ข้าว ระบุ อย่าฆ่าชาวนาทั้งเป็น...             วันที่ 18 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนภาคอีสาน ได้จัดงานแถลงข่าวถึงการคัดค้าน พ.ร.บ. ข้าว...
ขอนแก่นคุณภาพอากาศแย่ต่อเนื่องกระทบสุขภาพ เตรียมทำฝนหลวงลดฝุ่น... คุณภาพอากาศขอนแก่นแย่ต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่น ด้าน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เตรียมทำฝนหลวงลดปัญหาฝุ่น 10-15 ก.พ. 62  นายสุรสีห...
สาธุชนนับแสนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ส่งหลวงพ่อคูณสู่นิพพาน... สาธุชนจากทั่วทุกสารทิศนับแสนคนเดินทางร่วมพิธีถวายเพลิงศพครูใหญ่ เริ่มพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ช่วงเย็นและพิธีถวายเพลิงในเวลา 22.15 น. ส่งหลวงพ่อคู...