เปิดตัวมาสคอต “มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019”ชูเอกลักษณ์ขอนแก่น

       พร้อมจัด “มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019”อาทิตย์ที่ 27มกราคมนี้ต้อนรับนักวิ่งทั่วโลกกว่า 3 หมื่นคนชู3มาสคอตเอกลักษณ์ขอนแก่น มุ่งยกระดับเป็นศูนย์กลางการแข่งขันมาราธอนระดับสากล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 62  เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนับสนุนหลักร่วมแถลงข่าว  การแข่งขัน “มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen Interntional Marathon 2019)”

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นกล่าวว่า   การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่น ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยครั้งนี้นับเป็นทศวรรษที่ 2 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16  ซึ่งทางคณะผู้จัดงานปีนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลาง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว  เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการมากขึ้น และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  กลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  นักวิ่งทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

สำหรับการเตรียมงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมแล้วในทุก ๆ ด้านซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุม  ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว เราจึงเชื่อมั่นว่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง

  นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ในปีนี้ เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 แน่นอนว่าระบบการจัดงานต่างๆ และมาตรการความปลอดภัย จะต้องมีความพร้อมอย่างสูงสุดระบบการรักษาความปลอดภัย สำหรับการวิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ เราผนึกกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดมจากทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น  ไม่ต่ำกว่า 400 นาย มาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยและการจราจรทั้งทางแยก ทางร่วม แก่นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน รวมไปถึงการจัดการจราจรที่เป็นระเบียบ คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของผู้เข้าแข่งขัน และประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน ทั้งนี้ทางเราก็ได้จัดให้มีประกันอุบัติเหตุสำหรับนักวิ่งทุกท่าน นักวิ่งทุกท่านจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยอย่างแน่นอน

ทางจังหวัด โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำ Application สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ชื่อว่า KHONKAEN GO Application ซึ่ง KHONKAEN GO Application เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดขอนแก่น โดยใน Application จะรวบรวม ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น    ผู้ใช้ Application สามารถเลือกโหมดการค้นหาได้สะดวก รวบรวมร้านอาหารเด็ดขึ้นชื่อในจังหวัดขอนแก่น สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยส่วนเชื่อมต่อสู่ระบบนำทาง navigation ไปยังปลายทางพร้อมบอกระยะเวลาในการเดินทาง

ส่วนการจัดบริการท่องเที่ยวฟรี เรามี 2 โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับนักกีฬาในงานมาราธอนนานาชาติ 2019 โดยจะจัดบริการท่องเที่ยวขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2562

โปรแกรมที่ 1 ออกเดินทางช่วงเวลา 11.00 น. จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ไปยังศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ต่อไปยังอุทยานแห่งชาติภูเวียง ไปสิ้นสุดที่อุทยานแห่งชาติศรีเวียง และเดินทางกลับมาถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ในเวลา 18.00 น.

โปรแกรมที่ 2 ออกเดินทางช่วงเวลา 13.00 น. จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ไปยังออร่า ฟาร์ม ต่อไปยังสวนสัตว์เขาสวนกวาง ขอนแก่น และเดินทางกลับมาถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ในเวลา 18.00 น.ทางเรามีรถบริการรับส่งนักวิ่งทุกท่าน กิจกรรมนี้เราจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งกำลังสติปัญญาและทรัพยากรถ่ายทอดไปยังชุมชนและสังคม ในด้านกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการสนามกีฬาต่างๆและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย และเราได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ ถ่ายทอดไปยังชุมชนสังคมในลักษณะต่างๆ

การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019” ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นี้ จัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และมินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เรามุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะทำงานทั้งบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ มีการประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   เกิดพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา เพื่อสนับสนุนผลักดันนักวิ่งไทยสู่นักวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ ด้วยการยกมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  สู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Marathon Majors และจะยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors ต่อไป

สำหรับปีนี้ในเรื่องของระบบการแพทย์และพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์สั่งการหน่วยพยาบาลตามเส้นทางวิ่งจำนวน 19 จุด และรถปฐมพยาบาลระดับ advance วิ่งตามขบวนตลอดเส้นทางการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท  จำนวน 5 คัน และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 400 คน  ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและพนักงานกู้ชีพ ครบทีมรวมทั้งมีระบบการส่งต่อและโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการส่งต่อ มีรพ.ศรีนครินทร์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น (ศูนย์อุบัติเหตุระดับ Excellence center และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Pre –hospital Care  EMS) ที่ได้รางวัลระดับประเทศ)  และมีศูนย์หัวใจสิริกิติ

การจัดซุ้มอาหารแก่นักวิ่งหลังเส้นชัย เราปรุงอาหารสดใหม่ เพื่อบริการนักวิ่งทุกท่านอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีระบบคัดแยกผู้รับบริการตามประเภทการวิ่งทั้ง 4 ประเภท นักวิ่งคนสุดท้ายมีให้รับประทานแน่นอน นอกจากนั้น ตามระยะเส้นทางวิ่ง ทางเรามีน้ำดื่ม น้ำผลไม้ เกลือแร่ และผลไม้ บริการตามจุดให้บริการ จึงมั่นใจได้ว่า นักวิ่งทุกท่าน จะมีอาหาร ผลไม้ และน้ำดื่ม รับประทาน ตลอดการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อย่างเพียงพอ

การแข่งขันวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” หรือ “Khon Kaen International Marathon”เป็นสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยเส้นทางการวิ่งได้มาตรฐานจาก องค์กรมาราธอน นานาชาติ หรือ AIMS (อ่านว่า เอมส์) หน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล

สำหรับประเทศไทยก็เป็นสมาชิกของ AIMS และได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอน 3 รายการ ซึ่งเราคือหนึ่งในนั้น โดยสิทธิประโยชน์จากการรับรองของ AIMS ทำให้ผู้ผ่านการแข่งขันสามารถนำ Certificate รับรองเวลาการแข่งขันไปใช้ในการสมัครมาราธอนได้ทั่วโลก

การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้มีการนำเทคโนโลยี Radio frequency identification หรือ RFID มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยใช้ RFID ย่านความถี่ UHF ซึ่งจะมีแท็กที่มีคุณสมบัติกันน้ำติดไว้ที่รองเท้าของนักวิ่งแต่ละคนทำให้มีประสิทธิภาพการอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนา Software ชื่อ KKU Time Tracking มานานกว่า 9 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ในครั้งที่ 16 ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนนักวิ่ง รวมไปถึงการ แสดงผลการแข่งขัน ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จะไม่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบดังกล่าว

ในการจัดแข่งขันครั้งที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  โดยมีนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า  40,000 คน ในส่วนของนักวิ่งต่างชาติมีจำนวนมากกว่า 40 ประเทศ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการแข่งขันที่มีความเป็นสากลเป็นที่ยอมรับของนักวิ่งมืออาชีพชาวต่างชาติและในครั้งนี้ทางผู้จัดได้เปิดตัวมาสคอตการแข่งขันฯ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ น้องสินไซ น้องไดโน และ น้องซูซู

 

แสดงความคิดเห็น