อุดรฯรั้งอันดับ 1 อีสาน สนามบินที่คนใช้มากสุดปี 61

กรมท่าอากาศยานเปิดเผยข้อมูลว่าปี 2561 ที่ผ่านมา ทั่วประเทศมีผู้ใช้บริการ 18 ล้านคน 151,376 เที่ยวบิน ระบุอุดรฯรั้งอันดับ 1 อีสาน และอันดับ 2 ของประเทศ เหตุสายการบินโลว์คอสต์หนุนความนิยมการเดินด้วยเครื่องบิน ชี้ประหยัดเวลา ปลอดภัย

โดยท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก คือ

1.ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4,193,099 คน มี 28,639 เที่ยวบิน รองลงมาคือ

2.ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสาร 2,651,242 คน มี 18,855 เที่ยวบิน ตามมาด้วย

3.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 2,108,289 คน มี 14,000 เที่ยวบิน

4.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 1,832,340 คน มี 11,795 เที่ยวบิน

5.ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 1,819,013 คน มี 13,416 เที่ยวบิน

6.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผู้โดยสาร 1,490,773 คน มี 17,004 เที่ยวบิน

7.ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 691,270 คน มี 4,412 เที่ยวบิน

8.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้โดยสาร 672,084 คน มี 5,314 เที่ยวบิน

9.ท่าอากาศยานนครพนม ผู้โดยสาร 434,128 คน มี 3,400 เที่ยวบิน

และ 10.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ผู้โดยสาร 431,785 คน มี 3,713 เที่ยวบิน

และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดรายเดือนจะพบว่า สำหรับอันดับที่ 1 ท่าอากาศยานกระบี่นั้น จะมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม โดยในเดือนมกราคมมีผู้โดยสารใช้บริการสนามบิน ขาเข้า 217,159 คน ขาออก 221,834 คน เดือนกุมภาพันธ์ ขาเข้า 232,987 คน ขาออก 236,987 คนและเดือนมีนาคม ขาเข้า 207,789 คน ขาออก 220,435 คน จากนั้นลดหลั่นลงมาจนถึงช่วงเดือนกันยายน ซึ่งน้อยที่สุดในปี 2561 มีผู้โดยสารขาเข้า 109,833 คน ขาออก 111,896 คน

ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเดินทางไปท่องเที่ยวยังทะเลจังหวัดกระบี่ ที่มักได้รับความนิยมในช่วงเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคมในขณะที่ท่าอากาศยานอื่น ๆ ในกลุ่ม 5 จังหวัดแรก มีอัตราผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกใกล้เคียงกันตลอดทั้งปี เช่น อุดรธานี ที่มีผู้โดยสารขาเข้าและขาออก อยู่ที่ราว 1 แสนคน/เดือนท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีลดหลั่นตามฤดูการท่องเที่ยว

แต่ไม่แตกต่างกันมากนัก มีผู้โดยสารขาเข้าที่เดือนละ 75,000-90,000 คน และผู้โดยสารขาออกอยู่ที่ 75,000-97,000 คนท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขาเข้าเฉลี่ยที่ราว 80,000 คนต่อเดือน ขาออกที่ 80,000 คนเช่นกัน โดยจะมีความหนาแน่นในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ ที่มีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าราว 82,000-85,000 คน ในขณะที่ขาออกที่ 81,000-89,000 คน

ส่วนขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองการศึกษา มีการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกเฉลี่ยใกล้เคียงกันตลอดทั้งปีที่ 60,000-83,000 คน/เดือน และมีมากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา และช่วงเดือนธันวาคม ทำให้พอประเมินได้ว่าเนื่องมาจากการเดินของกลุ่มนักศึกษาในช่วงวันหยุดยาวโดยการเดินทางผ่านทางเครื่องบินสำหรับท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยานนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากบางเที่ยวบินมีราคาที่ใกล้เคียงกับรถประจำทาง

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น