โคราชลุ้น “ยูเสนโก้”ชู อุทยานธรณีโลก

        โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ เปิดงานฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 5 : ท่องเที่ยวจีโอพาร์คประเทศไทยแห่งที่ 2 @โคราช เตรียมผลักดัน “โคราชจีโอพาร์ค” เป็นอุทยานมรดกโลกของยูเนสโก

ที่ห้างเดอะมอลล์โคราช โคราชจีโอพาร์ค ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินฯ จัดโชว์เส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์ค ในลุ่มน้ำล้ำตะคองจากแดนช้างดึกดำบรรพ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สู่ขุนเขาเควสตา (เขาอีโต้) อำเภอสีคิ้ว–อำเภอสูงเนิน ภายใต้ชื่องาน ฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 5 : ท่องเที่ยวจีโอพาร์คประเทศไทยแห่งที่ 2 @โคราช และเปิดตัวมาสคอตโคราชจีโอพาร์ค โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในงานพิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีโคราชที่ได้รับการประเมินและการรับรองเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย แห่งที่ 2 ต่อจากอุทยานธรณีสตูล จ.สตูล รวมทั้งกระตุ้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์ค ให้เป็นที่รับรู้ทั่วถึงในพื้นที่อุทยานธรณี 5 อำเภอ คือ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และให้กว้างออกไปในระดับภาคและประเทศ

รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีใน 5 อำเภอ ของอุทยานธรณี และเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อการรองรับการตรวจประเมิน เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีโลกหรือ GLOBAL GEOPARK จากยูเนสโก ในปี2563

กิจกรรมสำคัญที่ท่านจะได้ชม คือ นิทรรศการอุทยานธรณีประเทศไทยและไดโนเสาร์พันธุ์ไทย จากกรมทรัพยากรธรณี นิทรรศการอุทยานธรณีประเทศไทย@โคราช ตื่นตาตื่นใจไปกับนิทรรศการ โคราชมหานครแห่งบรรพชีวิน ถิ่นช้างดึกดำบรรพ์โลกและฟอสซิลพันธุ์ใหม่ของโลก 12 ชนิด นิทรรศการโรงเรียน จีโอพาร์ค “ท่าช้างราษฎร์บำรุง” และเครือข่าย พร้อมกับชมและช้อปผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์-อัตลักษณ์ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวจีโอพาร์คจาก 5 อำเภอ และสนุกสนานกับกิจกรรม นักบรรพชีวินน้อย, มงกุฎเควสตา ช้าง-ไดโนเสาร์ลอยฟ้า และกิจกรรม Dinosaur egg hunt เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย


แสดงความคิดเห็น