“คลังอุดรฯ” คาด เกษตร-อุตฯ-บริการ หนุนเศรษฐกิจปี 62 โต 3.2% ดันฮับการบินอีสานบน

คลังจังหวัดอุดรธานีชี้เศรษฐกิจปี 2562 โต 3.2% ปัจจัยบวกมาจากเกษตร-อุตสาหกรรม-ภาคบริการ เสริมทัพด้วยสนามบินที่มีเที่ยวบินมากที่สุดในอีสาน และเตรียมสู่การเป็นฮับการบินอีสานตอนบน

นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 ณ ไตรมาส 4/2561 คาดมีการขยายตัว 2.8% โดยได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากภาคเกษตรกรรมที่ขยายตัว 4.2% ตามปริมาณผลผลิตข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และยางพาราที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.4% ตามการผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงปัจจัยจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ขยายตัว 5.9% ตามกรอบรายจ่ายเพื่อการบริโภคและลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจยังจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2562 ที่ 3.2%

แต่ขณะเดียวกัน การบริโภคภาคเอกชนมีการชะลอตัว 2.1% ตามกำลังซื้อและความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว 2.5% ตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง และภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดี และภาคบริการชะลอตัว 3% จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ยังชะลอตัว ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ 0.8% เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น การจ้างงาน 2.4% ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้น

อนึ่ง สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุดรธานี ได้รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2561 และ 2562 โดยประเมินสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2562 ว่าจะขยายตัว 3.2% โดยแยกเป็นด้านอุปทาน คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว 3.3% เช่น ภาคเกษตรกรรม
ขยายตัว 4.4% ที่เกิดจากปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ และปศุสัตว์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.8% ภาคบริการ 3.2% จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัว และมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ

ขณะที่ด้านอุปสงค์ มีแนวโน้มขยายตัว 3.5% ซึ่งมาจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัว 3% และการใช้จ่ายของภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัว 6.7% และคาดว่าในจังหวัดอุดรธานีจะมีการจ้างงานทั้งหมด ประมาณ 610,692 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 16,212 คน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ 1.2% ต่อปี มาจากแนวโน้มความต้องการและราคาพลังงานที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนในการประกอบการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เนื่องจากหนี้เสีย (NPL) มีแนวโน้มสูงขึ้น อีกทั้งความผันผวนของสภาพอากาศที่อาจจะส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานีมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคาย ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ส่งผลให้ชาว สปป.ลาว นิยมเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดอุดรธานี ทำให้มีเงินหมุนเวียนสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงการที่มีสนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร และมีจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเตรียมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

รวมถึงมาตรการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เช่น มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการรักษาระดับราคาพืชผลทางการเกษตร มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร และการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีรายได้น้อย

เรียบเรียงเนื้อหาจาก ประชาชาติธุรกิจ

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สสจ.ขอนแก่น รับมอบวัสดุทันตกรรม ขยายโอกาสให้คนชนบทเข้าถึงบริการทันตกรรม... นพ.สสจ.ขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ชนบท เข้ารับมอบเก้าอี้ทำฟัน (Dental Unit) จาก รมว.สาธารณสุข ไว้ไปบริการให้ทันต่อความต้องการของประชาชน นายแพทย์สม...
เขื่อนอีสานวิกฤต น้ำเหลือใช้ 5-8% แล้งยาวฉุดเกษตร-ส่งออก... เขื่อนอุบลรัตน์-สิรินธร-จุฬาภรณ์วิกฤตหนัก เหลือน้ำใช้ 5-8% กรมอุตุฯเตือนปีนี้ฤดูร้อน-แล้งมาเร็วและนานกว่าทุกปี อุณหภูมิจะพุ่งอีก 1-2 องศา ขอนแก่นหนักส...
โคราชแชมป์อีสานยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลปี’ 61 สูงสุดในภูมิภาค... กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลปี 2561 (ม.ค-ธ.ค.) มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศรวม 3,093,791 คัน แบ่งเป็นประเภท...
เปิดแถลงการณ์ภาคีองค์กรชุมชนอีสาน ค้าน พ.ร.บ ข้าว ระบุ อย่าฆ่าชาวนาทั้งเป็น... วันที่ 18 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนภาคอีสาน ได้จัดงานแถลงข่าวถึงการคัดค้าน พ.ร.บ. ข้าว ว่า ตามที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (...