ขอนแก่นถกปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ระบุแนวโน้มสูงขึ้น เฉลี่ย 400 กรณี/ปี

วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเสียงแคน นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ ส่วนราชการที่เกี่ยวได้ประชุมและติดตามปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของจังหวัดขอนแก่น โดยระบุว่าจังหวัดขอนแก่นมีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างปี 2561 ถึง มกราคม 2562 สูงขึ้น เฉลี่ย 400 กรณีต่อปี

เป็นสถาณการณ์ที่น่าเป็นห่วงจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม ดังนั้นการคัดเลือกครอบครัวตัวอย่างเพื่อเชิดชูเกียรติให้เป็นสังคมร่มเย็นจึงเป็นหนทางหนึ่งที่สำคัญในการสร้างครอบครัวต้นแบบให้สังคม พร้อมกับมีการหารือถึงการจัดทำนโยบายพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้เป็นรากฐานการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและประเทศ

แสดงความคิดเห็น