โคราชแชมป์อีสานยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลปี’ 61 สูงสุดในภูมิภาค

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลปี 2561 (ม.ค-ธ.ค.) มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศรวม 3,093,791 คัน แบ่งเป็นประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 3,010,566 คัน และประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมี 83,225 คัน

จังหวัดที่มียอดจดทะเบียนใหม่รถยนต์สูงสุด ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร 958,036 คัน

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 666,928 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ นครราชสีมา 80,832 คัน ขอนแก่น 74,487 คัน และอุดรธานี 63,593 คัน

3.ภาคเหนือ 407,612 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด 3 จังหวัดแรก คือ เชียงใหม่ 89,111 คัน เชียงราย 49,282 คัน และนครสวรรค์ 30,809 คัน

4.ภาคใต้ 349,735 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด 3 จังหวัดแรก คือ สงขลา 48,027 คัน นครศรีธรรมราช 47,889 คัน และสุราษฎร์ธานี 47,093 คัน

5.ภาคตะวันออก 317,612 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด 3 จังหวัดแรก คือ ชลบุรี 146,317 คัน ระยอง 66,110 คัน และฉะเชิงเทรา 29,627 คัน

6.ภาคตะวันตก 172,605 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด 3 จังหวัดแรก คือ ราชบุรี 36,149 คัน นครปฐม 26,575 คัน และเพชรบุรี 25,494 คัน

7.ภาคกลาง 138,038 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด 3 จังหวัดแรก คือ พระนครศรีอยุธยา 42,313 คัน ลพบุรี 30,730 คัน และสระบุรี 30,219 คัน

ด้านประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกรวมทั่วประเทศ 83,225 คัน การจดทะเบียนใหม่ที่เห็นได้ชัดเจนอันดับ

1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,031 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุดอยู่ที่นครราชสีมา 2,854 คัน

2.ภาคกลาง 13,721 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด คือ สมุทรปราการ 3,187 คัน

3.กรุงเทพฯ 12,782 คัน

4.ภาคเหนือ 10,895 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด คือ เชียงใหม่ 1,693 คัน

5.ภาคตะวันออก 10,340 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด คือ ชลบุรี 4,075 คัน

6.ภาคใต้ 10,104 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด คือ สุราษฎร์ธานี 2,011 คัน

และ 7.ภาคตะวันตก 8,352 คัน ยอดจดทะเบียนสูงสุด คือ นครปฐม 2,775 คัน

ขณะเดียวกัน หากรวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

กรุงเทพฯ มีตัวเลขการจดทะเบียนรถใหม่สูงสุดรวม 970,818 คัน

ถัดมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 683,959 คัน

ภาคเหนือ 418,507 คัน

ภาคใต้ 359,839 คัน

ภาคตะวันออก 327,952 คัน

ภาคตะวันตก 180,957 คัน

และภาคกลาง 151,759 คัน ตามลำดับ

เรียบเรียงเนื้อหาจาก ประชาชาติธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น