“อีสาน” แห่ขึ้นทะเบียนโฮมสเตย์รับนโยบายเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษี

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศในปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายหลักของการท่องเที่ยว ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง โดยให้เพิ่มเติมประเภทของที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม จากโรงแรมที่มีลักษณะตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 (พ.ร.บ.โรงแรม) ให้ครอบคลุมโฮมสเตย์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวซึ่งมีที่พักไม่เกิน 4 ห้องพัก/ครั้ง ไม่เกิน 20 คน แต่ผู้ประกอบการนั้นจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 47 แห่ง 411 หลัง จังหวัดที่มีโฮมสเตย์มากที่สุดคือจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 แห่ง เป็นบ้าน 114 หลัง โดยหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีบ้านเรือนจดทะเบียนมากที่สุดจำนวน 31 หลัง

ทั้งนี้โฮมสเตย์แต่ละหลังนั้นจะดูแลโดยเจ้าของบ้านนั้น ๆ กล่าวคือ เป็นสถานประกอบการในระดับครัวเรือน ทำให้การเสนอมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อท่องเที่ยวและเข้าพักในพื้นที่ดังกล่าว จึงเป็นการกระตุ้นสำคัญที่พยายามให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไหลเวียนสู่ครัวเรือนและชุมชน

เรียบเรียงเนื้อหา จากประชชาชาติธุรกิจ

Facebook Comments