การประชุมผู้นำอาเซียนในไทย: มีอะไรในกอไผ่

ปีนี้เป็นวงรอบที่ประเทศไทยทำหน้าที่ประธานอาเซียน ซึ่งใช้วิธีเวียนกันไปตามตัวอักษร ไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมหลายมากมาย รวมทั้งการประชุมที่สำคัญในแต่และปี คือการประชุมผู้นำอาเซียน หรือ  ที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายนที่ผ่านมา ลองมาดูกันว่าปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียน มีผลงานอะไรออกมาบ้างโดยเฉพาะจากการประชุมผู้นำอาเซียนในครั้งนี้  สิ่งแรกที่น่าจะได้รับการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรู้มากกว่าที่ผ่านมา คือการประชุมทั้งหลายในปีนี้ ประเทศเจ้าภาพใช้การประชุมสีเขียว (Green Meeting)

ดังนั้นตั้งแต่สถานที่ประชุม จนถึงข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่นป้ายติดห้องประชุม ก็เป็นของที่สามารถนำกลับไปใช้ (Recycle) ได้ ส่วนผลจากการประชุม นายกรัฐมนตรีไทย ในฐานะประธานที่ประชุมก็ออกประกาศจากประธาน (Chairman’s Statement) มาหนึ่งฉบับ 14 หน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วม  ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability) โดยกล่าวถึงความคืบหน้า ข้อตกลงต่างๆ ที่ทำกันภายใต้สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ที่ผู้อ่านอิสานบิซ อาจจะสนใจ เช่น การผลักดันให้ ASEAN เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดียวกันในภาพรวม การร่วมมือด้านการบิน ในส่วนต่างๆ ภายใต้ ASEAN Sky การจัดตั้งเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities Network)

ในส่วนที่อยู่ภายใต้เสาหลัก ด้านสังคม วัฒนธรรม ก็มีที่น่าสนใจเช่น ASEAN Cultural Year 2019 รวมถึงการประกวด The Best of ASEAN Performing Arts 2019 การจัดทีมการแสดงทางวัฒนธรรมของอาเซียน ไปแสดงในประเทศต่างๆ การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในนามอาเซียน เป็นต้น

ในส่วนของขอนแก่น และภาคอีสานโดยรวม เราน่าจะส่งเสียงผ่าน สส. สว. ให้ช่วยกันดึงการประชุม ที่เหลืออยู่จนถึงสิ้นปีนี้ หรือกิจกรรมอีกหลายอย่าง มาให้คนอีสานได้มีส่วนร่วมบ้าง เพราะประเทศไทย ไม่ใช่มีเพียง กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่นก็มีความพร้อมที่จะจัด Green Meeting และอื่นๆ ได้ จริงไหมครับ

จับตาอาเซียนโดย: รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงส์ 

แสดงความคิดเห็น