เปิดตัว”ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมี”พบครั้งแรกที่ขอนแก่น

       กรมทรัพยากรธรณี เปิดตัว”ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมี” หรือนักล่าแห่งเทือกเขาภูเวียง เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก อายุ 130 ล้านปี ถือเป็นไดโนเสาร์ตัวที่ 10 ของไทยตัวที่ 5ของจังหวัดขอนแก่น ด้านอธิบดีกรมทรัพย์ฯเผย พร้อมรับการรับรองจาก ยูเนสโก้เป็นอุทยานธรณีระดับโลก

ที่อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น นายสมหมาย  เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการค้นพบซากไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ ตัวที่10 ของประเทศไทย และเป็นตัวที่ 5ของ จ.ขอนแก่น  โดยไดโนเสาร์ตัวที่ค้นพบล่าสุดนี้ มีชื่อว่า ภูเวียง เวเนเตอร์ แย้มนิยมมี  หรือนักล่าแห่งเมือกเขาภูเวียง เป็นไดโนเสาร์เทอร์โรพอดขนาดกลาง เป็นสกุลและชนิดใหม่ของโลก พบที่หลุมขุดค้นที่ 9B  อุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่งเป็นดินแดนแห่งโดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น

นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่า  ไดโนเสาร์ตัวนี้มีลักษณะแตกต่างจากที่เคค้นพบมา มีตัวอย่างต้นแบบประกอบด้วย  กระดูกสันหลังส่วนหลัง กระดูกสันหลังส่วนสะโพก กระดูกมือและเล็บ กระดูกหน้าแข้ง ข้อเท้า ฝ่าเท้า และเท้า มีขนาดลำตัวยาว 5-6 เมตร ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เมกะแรพเตอรา  และคาดว่ามีลักษณะทั่วไปคล้ายไดโนเสาร์ตัวอื่นๆ จากประเทศญี่ปุ่น  คือมีขาหน้าและขาหลังที่ยาว บ่งบอกถึงการวิ่งเร็ว มีกรงเล็บใหญ่ กระโหลกเรียวกว่าที่พบในไดโนเสาร์กินเนื้อทั่วไป

นายสมหมายยังกล่าวต่อว่า  ในเรื่องของการพัฒนาเป็นอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโก้ ใน จ.ขอนแก่นถือว่ามีความพร้อม เพราะจะมีโรดแมพ ในปี2566  ทีมีการตั้งธงว่าจะได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมเรื่องของงานวิจัย เพื่อเป็นหลักฐานการวิจัยมารองรับ  สำหรับในเชิงพื้นที่ในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษา และการท่องเที่ยว ถือว่าขณะนี้มีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะในการยกระดับเรื่องการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลให้กับทางยูเนสโก้ได้ โดยเฉพาะเรื่องการให้ความรู้และการอนุรักษ์ธรรมชาติ

” โปรแกรมของยูเนสโก้ จะเน้นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่รวมถึงการทำกิจกรรมต่างให้ครบถ้วน ซึ่งถ้าหากที่นี่ได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ประเทศไทยก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ในระดับโลก”

ทางด้านของนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มองว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจ หลังจากที่มีการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ ใน จ.ขอนแก่น  ถือเป็นจุดสนใจที่สำคัญ เพราะตัวที่พบนี้ ถือเป็นสายพันธุ์เดียวของโลกที่ปรากฏอยู่ ทำให้เมื่อได้รับการเผยแพร่ ก็จะเป็นที่จับจ้องของนักท่องเที่ยว  และนักธรณีวิทยา ในการทำการวิจัย จุดสำคัญนี้จะทำให้ ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นจะเป็นจุดสนใจของทั่วโลก

ทั้งนี้คำว่า “Phuwiangvenator” เป็นการสนธิคำระหว่าง คำว่า “Phuwiang” และ “Venator” โดย “Phuwiang” มาจากชื่ออุทยานแห่งชาติภูเวียง แหล่งค้นพบไดโนสาร์ชนิดนี้ และ “Venator” มาจากภาษาละตินแปลว่า นักล่า Phuwiangvenator จึงหมายถึงไดโนเสาร์นักล่าแห่งภูเวียง สำหรับสปีชีส์ “yaemniyomi” ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณสุธรรม แย้มนิยม นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ผู้ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกของอุทยานแห่งชาติภูเวียงและของประเทศไทย อันนำมาซึ่งการค้นพบและศึกษาวิจัยไดโนเสาร์ในแหล่งขุดค้นภูเวียง และประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน คณะผู้วิจัยจึงได้นำนามสกุลของ คุณสุธรรม มาตั้งเป็นชื่อสปีชีส์ของไดโนเสาร์ชนิดใหม่นี้

ไดโนเสาร์ ภูเวียงเวเนเตอร์ ถูกจัดอยู่ในวงศ์เมกะแรพเตอร่า โดยไดโนเสาร์ในกลุ่มนี้มีรายงานการค้นพบในยุคครีเทเชียสตอนต้นจากประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศไทย และยุคครีเทเชียสตอนปลายในทวีปอเมริกาใต้ บ่งบอกได้ว่า ไดโนเสาร์กลุ่มนี้อาจจะมีกำเนิดในทวีปเอเชีย ก่อนที่จะมีการอพยพแพร่ขยายไปยังซีกโลกใต้

แสดงความคิดเห็น