เจ๊งทั่วหน้ากระชังปลาน้ำโขง หนองคายวิกฤตระดับน้ำผันผวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เพียง 1.52 เมตร ยังส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตชาวบ้านที่จับปลาได้น้อยจนต้องจอดเรือ ในขณะที่ผู้เลี้ยงปลากระชัง ต้องขยับกระชังไกลจากริมฝั่งกว่า 50 เมตร และพบปลาที่เลี้ยงมีอัตราการตายเพิ่มมากขึ้น โดยระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับเพียง 1.52 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 4 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งถึง 10.68 เมตร

ทั้งนี้ ระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำยังส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมฝั่งโขง โดยเฉพาะที่ตำบลหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ชาวบ้านกว่า 20 ครอบครัว ที่ประกอบอาชีพหาปลาในแม่น้ำโขง ช่วงนี้จับปลาได้น้อยและได้เฉพาะตัวเล็ก ๆ จนต้องจอดเรือแล้วไปทำนาและรับจ้างใช้แรงงานในตัวเมือง นอกจากนี้ยังกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ที่ต้องเคลื่อนย้ายกระชังออกไปยังน้ำลึก ที่อยู่ห่างจากฝั่งไกลสุดกว่า 50 เมตร และปลาที่เลี้ยงยังมีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้น

นายภาคิน กายเสนา อายุ 48 ปี ชาวบ้านหาดคำ/ผู้เลี้ยงปลากระชัง บอกว่า ช่วงนี้ชาวบ้านที่หาปลามีการจอดเรือหาปลากันเกือบทั้งหมดนั้น เนื่องจากช่วงนี้น้ำโขงลดต่ำทำให้จับปลากันไม่ค่อยได้ จึงต้องจอดเรือไว้เพื่อไปทำอย่างอื่น บางคนก็ไปสูบน้ำเข้านา ในขณะที่อีกหลายคนก็ไปรับจ้างก่อสร้างในตัวเมือง ซึ่งปกติในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้ำโขงขึ้นสูง ชาวบ้านจะจับปลากันได้มาก และจะออกจับปลากันตลอดทั้งวัน แต่ปีนี้ระดับน้ำต่ำกว่าฤดูแล้งที่ผ่านมา โขดหินที่บ้านหาดทรายทอง ต.หาดคำ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนปีนี้ก็เกิดขึ้นให้เห็น ชาวบ้านที่หาปลาและสัญจรทางเรือก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งหากเป็นคนในพื้นที่รู้ร่องน้ำดี ก็จะหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือและการหาปลาบริเวณดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น